About Co je to RSS?

RSS - Rich Site Summary 0.91 / Really Simple Syndication 2.0

RSS je formát z rodiny XML určený pro čtení aktualit na www stránkách a pro komplexní přehled o obsahu webu (syndikace). Konsorcium W3C uznává název Resource Description Framework Site Summary.

RSS zdroj (RSS feed, RSS kanál, RSS channel)

Pomocí RSS zdrojů se mohou uživatelé internetu přihlásit k odběru novinek či jiných informací poskytovaných prostřednictvím RSS z webu, který RSS zdroj nabízí.

RSS uchovává základní informace o webu, k němuž RSS zdroj patří, a především výpis článků. RSS může obsahovat celý článek nebo častěji jen jeho část a odkaz na kompletní článek. Informace obsažené v RSS zdroji jsou posílány jako XML soubor nazývaný jak již bylo řečeno RSS zdroj (také webový zdroj, RSS stream,...).

Informace zasílané RSS zdrojem lze využít přímo v prohlížeči, softwarové čtečce RSS zdrojů, jiných obdobných programů pracující s RSS a v poslední době především ve webových čtečkách a portálech. Díky RSS tak máte neustále přehled o aktualitách na webu, který Vás zajímá.

RSS zdroj přispívá výrazně k propagaci webu. Nejen, že si ho mohou přidat uživatelé internetu do svých čteček, ale také lze RSS přidat do čteček, které vyhledávají v obsahu RSS zdrojů aktuální informace i odpovědi na zadané dotazy návštěvníků těchto webových služeb pracujících s RSS zdroji.

RSS zdroj lze vytvořit manuálně a každý nový článek přidávat zvlášť, ovšem výhodnější je RSS zdroj propojit s databází článků a při vytvoření nového článku přidat do RSS zdroje automaticky. Tuto možnost využívá naprostá většina redakčních a publikační systémů, blogovacích služeb, nástrojů pro fórum a jiné služby, které obsah vytvářejí prostřednictvím databáze.

V současné době existuje několik verzí RSS. Původní nejstarší verzi připravila společnost Netscape a byla označována jako verze 0.90. V současné době se místo této verze používá v naprosté většině případů verze 0.91 a také verze 2.0, která umožňuje prostřednictvím RSS zaslat mnohem více daných informací. Existuje více verzí RSS od různých společností (nejnovější verze je verze 3.0), my se zde zmíníme o těch nejpoužívanějších.

Příklad RSS zdroje

Příklad ukazující zdrojový kód RSS zdroje verze 0.91 pro dvě aktuality na Přidat.eu (soubor je nazvaný rsspridat.xml):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "//my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
<channel>
<title>Přidat.eu</title>
<link>//pridat.eu/</link>
<description>Záložky (weby, články,...) a RSS zdroje přidávejte snadno, rychle a bezplatně.</description>
<webMaster>info@pridat.eu</webMaster>
<language>cs</language>
<image>
<title>Přidat.eu</title>
<url>//pridat.eu/pridateulogob.gif</url>
<link>//pridat.eu/</link>
<width>350</width>
<height>110</height>
<description>Záložky (weby, články,...) a RSS zdroje přidávejte snadno, rychle a bezplatně.</description>
</image>
<item>
<title>Přidat.eu spuštěn</title>
<description>Dnes jsme oficiálně spustili službu Přidat.eu pro veřejné použití. Služba se bude i nadále vyvíjet, proto je v tuto chvíli v beta testování.</description>
<link>//pridat.eu/</link>
<category>Aktuality</category>
<pubDate>Mon, 1 Jan 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>Přidat.eu úpravy </title>
<description>Proběhly úpravy na Přidat.eu.</description>
<link>//pridat.eu/</link>
<category>Aktuality</category>
<pubDate>Tue, 2 Jan 2008 01:00:00 +0100</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>

Rozhodně Vám doporučujeme RSS zdroj k Vašemu webu vytvořit. Potom můžete využít naše tlačítko Přidat.eu pro snadné přidávání RSS zdrojů do služeb.